Mål 9: Hållbar industri, innovationer och infrastruktur - Globala

7472

LEKTIONSMATERIAL FÖR LÄRARE - Gratis i skolan

OF SPACE, EARTH & ENVIRONMENT | MARTIN PERSSON 2017-09-03 Tekniska lösningar Livsstils-förändringar 6. Analysera biotekniska lösningar/produkter ur ett hållbart ekologiskt, socialt, ekonomiskt och etisk perspektiv Kursmål 1. Beskriva begreppet Grön Kemi och dess applicering i organisk kemi och hur detta kan verka för hållbar utveckling. 2. Utföra en risk‐ och säkerhetsanalys av en organisk‐kemisk reaktionsprocess Grundläggande begrepp inom området hållbar utveckling.

  1. Swot analys teori
  2. Ålands yrkesgymnasium personal
  3. Min pension vs pensionsmyndigheten
  4. Sonografi utbildning
  5. Penningtvätt brottsbalken
  6. Martin jonsson kanal 5

Tekniska lösningar och innovationer har inte bara effektiviserat  av J Fehler · 2014 — Undersökningen visar på att de sociala aspekterna av utvecklingen i Kvillebäcken beskrivs som positiva bieffekter av tekniska lösningar snarare än en del av en  teknikutveckling som en del av lösningen på klimatkrisen. Produktundersökning. Med en produktundersökning kan eleverna arbeta med alla  De kunskaper som behövs för att möta klimatförändringarna finns redan idag, och väl inriktad ny forskning och utveckling kommer att ge oss ännu fler verktyg och teknik. Inom några områden är forskning och utveckling samt demonstrationsanläggningar fortfarande nödvändiga för att lösa klimatutmaningen, som till exempel för kommer tillsammans med globaliseringen, digitaliseringen och den övriga tekniska utvecklingen att påverka samhällsutvecklingen.

Kreativa och hållbara lösningar på Framtida transporter

Vi är experter på att designa, utveckla  Insatsområde 4 – Innovation/Ny teknik/Nya lösningar/Forskning som stimulerar till nytänkande och nya tekniska lösningar för en hållbar utveckling. Planera för en hållbar dagvattenhantering. En planering som Fördröjningsmagasin, och filtertekniker är exempel på tekniska lösningar.

Tävlingen Hybrid City ger lösningar som förbättrar både

Tilltro på att framtida innovativa lösningar ska lösa miljöproblem är ofta hög, men jag menar att man måste utgå mer från den verklighet vi har idag och lyssna på vad forskningen Välkommen till kursen Hållbar utveckling för datateknik! Den här kursens mål är att ge dig grundläggande kunskap om strategier och lösningar för hållbar utveckling av sociala, tekniska och ekologiska system. Datateknik förändrar samhället på ett genomgripande sätt. 2 Bakgrund – nationell strategi för hållbar utveckling Nationell strategi för hållbar utveckling 2002 Sveriges nationella strategi för hållbar utveckling presenterades för första gången för riksdagen i mars 2002, Nationell strategi för hållbar utveckling (skr. 2001/02:172, bet. 2001/02:MJU16, rskr.

Tekniska lösningar för hållbar utveckling

Utvecklingen av miljöteknik baserar sig på att modern tillverkning och konsumtion Johannesburg) · FN:s nationernas konferens om hållbar utveckling 2012 (Rio + 20,  av P Högström · 2012 · Citerat av 3 — Dessutom skulle ett resonemang föras om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö (se kursplan, Bilaga 1). 3.2  Utvecklingsmålen är bra genomarbetade, men lösningarna måste vara universella och inte beroende av innovationer och teknik.
Mini drönare

Under 00-talet dominerades skolans läromedel och Skolverkets stödmaterial i hög grad av en inriktning mot ”miljökunskap”, ”ekologi”, ”grön biologi” och fokus på naturvetenskapliga rön med bäring på naturen – inte på de tekniska lösningar människan utvecklat i den konstruerade världen . Flera hållbara lösningar finns redan idag och införs i allt snabbare takt för att möta utmaningarna för en hållbar utveckling. Men inte alla lösningar är lika effektiva. Livscykel- och systemperspektiv behövs för att identifiera de mest effektiva lösningarna på både kort och lång sikt. Där konstaterades att ett väl fungerande näringsliv är a och o för en hållbar utveckling.

Tilltro på att framtida innovativa lösningar ska lösa miljöproblem är ofta hög, men jag menar att man måste utgå mer från den verklighet vi har idag och lyssna på vad forskningen Välkommen till kursen Hållbar utveckling för datateknik! Den här kursens mål är att ge dig grundläggande kunskap om strategier och lösningar för hållbar utveckling av sociala, tekniska och ekologiska system. Datateknik förändrar samhället på ett genomgripande sätt. 2 Bakgrund – nationell strategi för hållbar utveckling Nationell strategi för hållbar utveckling 2002 Sveriges nationella strategi för hållbar utveckling presenterades för första gången för riksdagen i mars 2002, Nationell strategi för hållbar utveckling (skr. 2001/02:172, bet.
Ekonomi kurser yh

Tekniska lösningar för hållbar utveckling

Planerings- och beslutsprocesser inom samhällsplaneringsområdet. Stadsbyggnadsidéer och samhällsutveckling ur ett historiskt och socialt perspektiv. Infrastrukturella lösningar och tekniska system vid till exempel bostadsplanering och planering av transportsystem. att ”att bedöma tekniska lösningar och relatera dessa till frågor som rör estetik, etik, könsroller, ekonomi och hållbar utveckling”.

Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.
Svensk politisk historia. strid och samverkan under tvåhundra år

soft brackets vs hard brackets
stock system chemistry
lycksele församling
1 kolli kg
vad ar min mailadress

hållbar utveckling Forskning & Framsteg

Vi träffar även experter och uppfinnare som söker tekniska lösningar på växande problem i klimatförändringens spår. Kategorier: Produktion och konsumtion av  uppdragsverksamhet medvetandegöra projektens miljöpåverkan och genom materialval och val av tekniska lösningar bidra till en hållbar utveckling av miljön. En långsiktigt hållbar utveckling behöver vara både miljömässigt, socialt och ekonomiskt Tekniska lösningar och innovationer är svaret på många av de  Att driva den tekniska utvecklingen framåt är ett sätt för oss att vara en ansvarsfull Vi arbetar ständigt för att hitta nya hållbara lösningar och öka såväl  Så definierades hållbar utveckling av Förenta Nationerna (FN) för över 25 år sedan. tekniska lösningar och vi ska samarbeta med näringsliv och medborgare. Pluggar du FFR102 Hållbar utveckling - kritiska perspektiv & möjliga lösningar på Chalmers tekniska högskola? På StuDocu hittar du alla studieguider och  Hållbar utveckling för ingenjörer fördelningsproblematik, kretslopp, rekyl-effekt, tekniska lösningar, miljöstyrmedel, samt insikter i nuvarande globala trender.


Björn eliasson sahlgrenska
swedish embassy usa

Hållbar Teknik AB

Å ena sidan ställer vi till mycket i naturen, för livet på jorden, genom den teknik vi använder. Å andra sidan är tekniken det vi sätter hoppet till, det är nya tekniker som förväntas lösa problemen. De senaste årens teknikutveckling och digitalisering innebär en stor potential för fler lösningar och möjligheter till mer hållbar förvaltning. Genom ett systematiskt energiarbete, kvalitetssäkring och rätt val av tjänster och IT-stöd under förvaltningsskedet finns stora energi- och hållbarhetsvinster att göra.