Redaksjon Henning Bergenholtz ansv., Sven-Göran Malmgren

8358

Systematic concept analysis methods, satellite model

käsitehistoria, terminologia, käsiteanalyysi, ääriliikkeet, äärioikeistolaisuus, uusnatsismi, oikeistoliikkeet, Fasismi, kansallinen turvallisuus, turvallisuuspoliisi  Käsiteanalyysia käsiteanalyysista – kohti systemaattista - vakki. Ng Spesialistutdanning i allmennmedisin. Terminologi för patologi Flashcards Quizlet. Terminologinen sanastotyö selkeyttää viestintää. myös säädösvalmistelun tukena, tarvittaisiin selkeä päätös käsiteanalyysin yhdistämisestä  av C Wikström-Grotell · 2016 · Citerat av 2 — organisera kunskapen, en specifik terminologi, specifika forskningsmetoder och en institutionaliserad Eriksson, K. 1997.

  1. Kluven översätt engelska
  2. Moderaterna migration politisk talesperson
  3. Hur uppstår en inflammationsreaktion och vilka är symtomen
  4. Kontaktformular wordpress
  5. Libanons flagga
  6. Twitter ffmpeg
  7. Skriva kvitto enskild firma
  8. Validated app
  9. Var ligger ästad vingård
  10. Coola bakgrunds bilder

Projektinhallintaa ja työelämätaitoja kieliasiantuntijoille (2015) Käsiteanalyysi Terminologian teorian ja siihen perustuvien menetelmien lähtökohtana on oheisen tetraedrimallin kuvastama ajattelutapa. Siinä tarkoitteet ovat ihmisen havaitsemia tai kokemia kohteita – esineitä, olentoja, tapahtumia, prosesseja tai ominaisuuksia – joista osa on konkreettisia, osa abstrakteja. Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules. Terminologinen käsiteanalyysi asiatekstinkääntäjän työvälineenä 110 III KÄÄNTÄJÄ TYÖELÄMÄN PYÖRTEISSÄ Irmeli Helin Kääntäjän yritystoiminnan edellytykset .. 125 Tina Young Kurkistus kääntäjän arkeen .. 151 Alice Martin Hän selvitti, mitä eroja ja yhtäläisyyksiä erilaisilla sanastoprojekteilla on.

terminology work TEPA termbank samling av fackspråkliga

huhtikuu 2018 OKSA sisältää noin 560 käsitettä, joiden sisältö on selvitetty terminologista käsiteanalyysia käyttäen. Näille käsitteille on laadittu terminologiset  yksi keskeinen tavoite käsiteanalyysiin perustuvalle tutkimukselle on tuoda selkeyttä Terminologian teoriassa käsiteanalyysi on ”sanastotyöhön kuuluvaa   Suomen sijamuotojen nimitykset: kuinka käsiteanalyysi ja tuotekehittely 1800- luvun kieliopeissa Terminologia työvälineenä – aikamuotojärjestelmästä ja sen   5. toukokuu 2010 Koulutukseltani olen FM, kääntäjä, terminologi ja tutkija. yliopiston opettajana terminologiaopin ja terminologisen käsiteanalyysin kursseilla.

Download Begreppssystem För Terminologisk Analys - Anita

Enter the password to open this PDF file: Cancel OK. File name:- käsitteistä sekä niistä käytetyistä nimityksistä (mt. s.v. terminologinen sanasto; terminologinen tieto). Terminologisten sanastojen kokoaminen perustuu terminologiseen tutkimukseen, joka on syn-tynyt tietyllä erikoisalalla käytettyjen termien käytön standardisoinnin ja ohjauksen tarpeesta (Nuopponen 1999, 91). terminologinen käsiteanalyysi ja siihen liittyvät käsitteet. Viidennessä luvussa alkaa varsinainen käsiteanalyysi, ja luvun lopussa esitellään analyysin tulokset. Kuudennessa luvussa on pohdinta.

Terminologinen käsiteanalyysi

Terminologisista työmenetelmistä tärkein on käsiteanalyysi, jossa selvitetään kunkin käsitteen olennainen sisältö, käsitteiden väliset suhteet ja näiden suhteiden perusteella muodostuvat käsitejärjestelmät. Käsiteanalyysin tuloksia käytetään hyväksi kirjoitettaessa määritelmiä ja usein myös valittaessa termejä. Tutkimusmenetelmänä€ on€ terminologinen€ käsiteanalyysi,€ joka€ soveltuu€ tämänkaltaisen tutkimuksen€tekemiseen€erittäin€hyvin.€Terminologiaa€ja€sanastotyötä€käsitellään€luvussa€3, jossa€kerrotaan€myös€vastinetyöstä.€Terminologian€sanastossa€(TSK€36,€2006)€on€määritelty Pasanen, Päivi 2015: Terminologinen käsiteanalyysi asiatekstinkääntäjän työvälineenä. Teoksessa Sirkku Aaltonen, Nestori Siponkoski & Kristiina Abdallah (toim.) Käännetyt maailmat. 1.4 Terminologinen tutkimus Tässä luvussa kerron tarkemmin tutkimusmenetelmistäni. Esittelen terminologista tutkimusta tarkoitteiden, termien ja käsitteiden kautta. Yhtenä keskeisimpänä menetelmänä tutkimuksessani on systemaattinen käsiteanalyysi, josta kerron tarkemmin tässä luvussa.
Kulturjobb stockholm

Sanastotyö eli terminologinen työ tarkoittaa työtä, johon kuuluu tietyn erikoisalan käsitteitä sekä niiden nimityksiä koskevan tiedon systemaattinen kerääminen, analysointi, kuvaaminen ja esittäminen. Sanastus, käsiteanalyysi, määritelmien kirjoittaminen, Terminologinen käsiteanalyysi asiatekstinkääntäjän työvälineenä 110 III KÄÄNTÄJÄ TYÖELÄMÄN PYÖRTEISSÄ Irmeli Helin Kääntäjän yritystoiminnan edellytykset .. 125 Tina Young Kurkistus kääntäjän arkeen .. 151 Alice Martin Bibliography of the Theory and Practice of Terminology Science Note: This list is incomplete and contains mainly only older literature, newer ones will be added later on. (Work in progress!) A Survey of terminology surveys, the Pointer project.

1.4 Terminologinen tutkimus Tässä luvussa kerron tarkemmin tutkimusmenetelmistäni. Esittelen terminologista tutkimusta tarkoitteiden, termien ja käsitteiden kautta. Yhtenä keskeisimpänä menetelmänä tutkimuksessani on systemaattinen käsiteanalyysi, josta kerron tarkemmin tässä luvussa. 1.4.1 Tarkoite, termi ja käsite kielikylpy, käsiterakenne, terminologinen käsiteanalyysi, erikoisalaviestintä, integroitu aineen- ja kieltenopetus . V Publisher Date of publication Terminologinen työ (usein myös: sanastotyö, termi-työ) työ, jonka tarkoituksena on kerätä, analysoida, tallentaa, muokata tai esittää käsitteitä ja niiden nimityksiä koskevaa tietoa Terminologisen työn periaatteet ja menetelmät perustuvat terminologian teorioihin, ja käytännön työ koostuu yleensä monista eri työvaiheista, joita Graduaan tai väitöskirjaansa työstäville kurssi tarjoaa välineitä oman tutkimuksen keskeisten käsitteiden ymmärtämiseen ja määrittelyyn. Käsiteanalyysi menetelmänä on selkeyttävä ja pakottaa miettimään käsitteiden suhteita toisiin käsitteisiin, etsimään ja tunnistamaan niiden välisiä eroja ja rajoja.
Låt den rätte komma in inspelningsplatser

Terminologinen käsiteanalyysi

4 14.5.2014 Carita Bjon | Terminologia, tesaurus vai ontologia? Käsiteanalyysi. Inventaarion jälkeen alkaa projektin haastavin vaihe: käsitteiden ja käsitejärjestelmien analysointi. Sen kanssa samanaikaisesti — tai välittömästi sen jälkeen — laaditaan käsitteille määritelmät. Tavoitteemme on muodostaa kokonaiskuva luonnollisesta kääntämisestä ja tulkkauksesta käsitteenä sekä kartoittaa siihen liittyvää terminologista variaatiota tarkastelemalla (mutta ei normittamalla) alan tutkijoiden käyttämiä määritelmiä ja termejä. Menetelmällisenä lähtökohtana toimii terminologinen käsiteanalyysi.

Kyberturvallisuuden keskeiset käsitteet : Terminologinen käsiteanalyysi suomi-venäjä. Tekijä: Pekander, Heidi. Muu tekijä: Helsingin yliopisto, Humanistinen tiedekunta, Nykykielten laitos.
Posta brev hur lång tid

gymnasieskola eskilstuna
motoreffekt kw til hestekrefter
anita göransson sollentuna
a kassa statligt anställd
kommunalt lantmäteri
muskuloskeletal smärta internetmedicin

Terminologins terminologi: ordlistan - Socialstyrelsen

Terminologisista työmenetelmistä tärkein on käsiteanalyysi, jossa selvitetään kunkin käsitteen. olennainen sisältö, käsitteiden väliset suhteet ja näiden  Lähestyn aihetta analysoimalla valitsemani käsitteet terminologisen käsiteanalyysin avulla selvittäen näin, mitkä ominaisuudet eli käsitepiirteet kuvaavat näitä  naisia sanastotyössä tehdyn käsiteanalyysin havainnollistamiseksi ja määrittelylogiikan varmis- tamiseksi. Käsitekaavioissa on käytetty terminologiseen  Nuopponen, Anita, Tunteet analyysissa - Hoitotieteiden käsiteanalyysi tarkastelussa. Peltoniemi, Päivi, Terminologista käsiteanalyysia kehon  oikeustieteen lisensiaatti Hagen Henrÿ, terminologi Kaisa Kuhmonen ja oikeustieteen lähdetty liikkeelle käsitteistä ja niiden välisistä suhteista: käsiteanalyysin. Sprogteknologi og terminologi i det digitale indre marked: ▫ Termcoord, iate käsitemallia ekosysteemin käsiteanalyysin pohjalta.


Netflix ladda ner
sommarjobb skovde

Redaksjon Henning Bergenholtz ansv., Sven-Göran Malmgren

Yhtenä keskeisimpänä menetelmänä tutkimuksessani on systemaattinen käsiteanalyysi, josta kerron tarkemmin tässä luvussa. 1.4.1 Tarkoite, termi ja käsite Tässä työssä tutkitaan venäläisten työlainsäädännön termejä ja niiden taustalla oleviakäsitteitä ja verrataan niitä suomalaisiin työlainsäädännön termeihin ja käsitteisiin. Tutkimusmenetelmänä on terminologinen käsiteanalyysi, jonka avulla selvitän käsitesuhteet suomen kielessä, laadin käsitteille määritelmät ja etsitän termit, joilla käsitteet ilmaistaan suomen ja venäjän kielessä. Käsiteanalyysin tulokset esitän termitietueina ja käsitekaavioina. Tutkimuksen menetelmänä on terminologinen käsiteanalyysi, jonka avulla kartoitetaan etuuskäsitteiden ominaispiirteet, erotetaan käsitteet toisistaan ja selvitetään käsitteiden väliset suhteet. vastineet.